Powered by

Současné aspekty ochrany obyvatelstva ve spojení s migrační krizí

Dobrý den,

jmenuji se Michaela Homolová a jsem studentkou oboru Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrany obyvatelstva na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Věnujte mi prosím několik minut svého času vyplněním následujícího dotazníku. V rámci dotazníku bych se chtěla dozvědět Váš názor na danou problematiku, který mi pomůže ke zpracování mé diplomové práce.


Předem děkuji za Vaše odpovědi.


* Vyplněním souhlasíte se zpracováním údajů, které zde poskytnete. S daty bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. Účast ve výzkumu je zcela dobrovolná. Osobní údaje účastníka výzkumu (sociodemografická data, mezi která patří například věk, pohlaví, dosažené vzdělání apod.) budou v rámci řešení závěrečná práce zpracována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Získané výsledky budou využity pro účely mé diplomové práce. Data budou zpracována standardním aplikačním a programovým vybavením a dále publikována, komentována a diskutována v této práci.

Spustit dotazník teď