.

Kyberšikana na 1. stupni ZŠ

Milí žáci, prosím o vyplnění následujícího dotazníku.

Díky za Váš čas.

Zabezpečeno
Prosím o vyplnění žáků 1. stupně základní školy
1

Jsem

Vyberte jednu odpověď
2

Je mi

Vyberte jednu odpověď
3

Mám mobilní telefon s připojením na internet

Vyberte jednu odpověď
4

Kolik času trávím na sociálních sítích?

Vyberte jednu odpověď
5

Používám sociální sítě

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Znám rizika spojené s používáním internetu a sociálních sítí

Vyberte jednu odpověď
7

Pokud ano, jaká

8

Vím co je kyberšikana?

Vyberte jednu odpověď
9

Mluvím s rodiči nebo jinou starší osobou o tom, co dělám na internetu?

Vyberte jednu odpověď
10

Mají rodiče aplikaci na kontrolu obsahu, který shlížíš v mobilním telefonu?

Vyberte jednu odpověď