Powered by

Strategia Rozwoju Gminy Pątnów na lata 2022-2030

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Prosimy o poświęcenie kilku minut

na wypełnienie poniższej ankiety.

Rozpocznij ankietę teraz