Kwestionariusz ankiety do pracy magisterskiej pt. Wpływ rehabilitacji ogólnoustrojowej na jakość życia pacjentów po endoplastyce stawu biodrowego.

Szanowny Panie / Szanowna Pani 

Poniższy kwestionariusz ankiety służy do celom badawczym. Na jego podstawie zostanie napisana magisterska. Kwestionariusz składa się z trzech części- krótkiej informacji o zabiegu operacyjnym, kwestionariusza oceny jakości Życia SF-36 oraz kwestionariusza HOOS. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiet, pozwoli mi to na zebranie danych do napisania pracy na temat: "Wpływ rehabilitacji ogólnoustrojowej na jakość życia pacjentów po endoprotezie stawu biodrowego"

Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Wypełnienie kwestionariusza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w badaniu.

Dziękuję bardzo za poświęcony czas!

Rozpocznij ankietę teraz