Fortbildning för specialistläkare i kirurgi

Här följer en kort enkät för att undersöka behov och önskemål om fortbildning inom kirurgi för specialistläkare.


Enkäten tar uppskattningsvis 5-10 minuter att svara på.


Tack för din medverkan!

Starta enkäten