Dalpo - opinia o produktach "green"

Poprzez tą ankietę chcemy poznać Twoje zdanie na temat oferowanych przez nas produktów, które określamy mianem "green". 

Prosimy o rzetelne wypełnienie tej krótkiej ankiety gdyż wiedza z niej ułatwi nam przygotowanie jak najbardziej trafnych materiałów komunikacyjnych.

Dziękujemy!

Dział Marketingu :-)

Rozpocznij ankietę teraz