Powered by

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021 - 2030, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety.

Powstająca obecnie Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021 – 2030 będzie podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania Gminą. Określi ona strategiczne kierunki jej rozwoju w perspektywie następnych dziesięciu lat oraz pozwoli zapewnić ciągłość i trwałość działania lokalnych władz. Umożliwi również efektywne gospodarowanie własnymi zasobami takimi jak: środowisko przyrodnicze i kulturowe, zasoby ludzkie, infrastrukturalne czy środki finansowe oraz stanowić będzie formalną podstawę do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych.

Poniższa ankieta jest anonimowa. Państwa opinie i uwagi, wyrażone przy jej pomocy, posłużą do zaplanowania działań niezbędnych do rozwoju naszej Gminy!

Dziękujemy Państwu za udział w zbieraniu danych.

Rozpocznij ankietę teraz