.

360

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno

360 stupňová zpětná vazba 

Hodnotí podřízený, kolega, nadřízený + se k tomu se dává pohled na sebehodnocení.

Pokud se při hodnocení objeví otázky, které nesouvisí přímo s pracovní náplní hodnocené osoby, hodnotitel volí neutrální odpověď.

Základní parametry:

Jméno hodnoceného:

Datum hodnocení:

Hodnotící (volitelně anonymní):


1

Specifikace role hodnotitele

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Sdělte, čeho se nejvíce vážíte u hodnocené osoby

Děkujeme za Váš čas a poskytnuté odpovědi.
Sdílejte tento dotazník a pomozte nám získat další odpovědi.