.

POS PROUD

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaké POS na PROUD je nejvíce využíváno a dává smysl ?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Jaké POS byste navrhli pro příští rok?