Multi-media jan-feb 2019

Inschrijven Multi-media

Wat is uw naam?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Ik kom op zaterdag 19 januari? (bekijken en bespreken TV-reportage met een nieuwjaarsdrink)
Vereist antwoord

Ik kom op zaterdag 23 februari (thema: The Cloud)
Vereist antwoord