UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Rada Chorągwi Ankieta dla drużynowych 2017r.

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Ankieta jest anonimowa skierowana do drużynowych.

Jak długo pełnisz funkcję drużynowego/ej
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
6
7
Inne
LATA

Czy posiadasz stopień instruktorski?
Wymagana odpowiedź

Czy otrzymaliście program obchodów 60-lecia Chorągwi?
Wymagana odpowiedź

Czy drużyna realizuje program obchodów 60-lecia Chorągwi?
Wymagana odpowiedź

Jeśli nie, dlaczego?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy masz ukończony kurs w odpowiedniej metodyce?
Wymagana odpowiedź

Jeśli nie, dlaczego?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy są osoby w drużynie zainteresowane kursami organizowanymi przez KCH?
Wymagana odpowiedź

Czy członek komendy ds.programu/pracy z kadrą hufca informuje o kursach organizowanymi przez KCH?
Wymagana odpowiedź

Czy zgłosiłaś/eś się do udziału w konferencji instruktorskiej o zmianie Statutu ZHP?
Wymagana odpowiedź

Jeśli nie, dlaczego?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy wzięłaś/wziąłeś udział w wyjazdowej zbiórce szkoleniowej i integracyjnej dla drużynowych?
Wymagana odpowiedź

Jeśli nie to, dlaczego?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Jaki jest stan liczebny drużyny?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy drużyna posiada plan pracy?
Wymagana odpowiedź

Jeśli nie to, dlaczego?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy posiadasz opisy funkcji?
Wymagana odpowiedź

Czy wdrożono porozumienia o wolontariacie?
Wymagana odpowiedź

Czy w chorągwi działają (w sposób, z którego jesteś zadowolona/y) referaty/zespoły?
Wymagana odpowiedź

Zuchowy
Harcerski
Starszoharcerski
Wędrowniczy
Zaznacz swój referat

Oceń wg skali od 1 do 5 działanie referatów/zespołów.
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
Zuchowy, Harcerski, Starszoharcerski, Wędrowniczy

Wskaż, które z poniższych odpwiedzi, Twoim zdaniem,  najlepiej charakteryzują sytuację, w której zostałeś/aś druzynowym/ą
Wymagana odpowiedź

TAK
NIE
Czuję wsparcie ze strony komendy hufca
Moja komenda zawsze pomaga mi w sprawach drużyny
W moim środowisku kadra jest nagradzana za pracę ze swoimi drużynami
Moja komenda stale motywuje mnie do pracy
Zbyt mało uwagi w moim hufcu poświeca się rozwojowi drużynowych
Spotkania, w których biorę udział z kadrą hufca są mało efektywne
Brakuje mi informacji zwrotnej i wsparcia ze strony kadry hufca w trakcie realizacji programu mojej jednostki