.

Dotazník k diplomové práci


Zabezpečeno
Dotazník k diplomové práci
1

Jsem učitel/ka:

Vyberte 1 odpověď.
2

Metody kritického myšlení na rozvoj čtenářství:

Vyberte 1 odpověď.
3

Kterou/které z těchto metod kritického myšlení neznám?

Můžete vybrat více odpovědí.
4

V hodinách čtení metody kritického myšlení:

Vyberte 1 odpověď.
5

V případě, že metody kritického myšlení nevyužíváte, z jakého důvodu?

Vyberte 1 odpověď. Pokud metody kritického myšlení využíváte, na tuto otázku neodpovídejte.
6

V případě, že metody kritického myšlení využíváte, jak často?

Vyberte 1 odpověď. Pokud metody kritického myšlení nevyužíváte, na tuto otázku neodpovídejte.
7

V případě, že metody kritického myšlení využíváte, kterou/které volíte nejčastěji? Uveďte:

Pokud metody kritického myšlení nevyužíváte, na tuto otázku neodpovídejte.
8

Vím, co jsou čtenářské strategie.

Vyberte 1 odpověď.
9

V případě, že čtenářské strategie nevyužíváte, z jakého důvodu?

Vyberte 1 odpověď. Pokud čtenářské strategie využíváte, na tuto otázku neodpovídejte.
10

V případě, že čtenářské strategie využíváte, kterou/které volíte nejčastěji?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
11

Jaký žánr/žánry četby volíte pro žáky nejčastěji? Uveďte:

12

Jaký žánr/žánry četby mají žáci nejraději (je/jsou nejoblíbenější)? Uveďte:

13

Nejčastěji ve škole se žáky čtete:

Vyberte 2 odpovědi.
14

Co ve škole se žáky čtete nejčastěji ?

Vyberte 2 odpovědi.