.

Rapporteren binnen Waterrijk

Beste collega´s, wij zouden graag jullie mening willen betreft de rapportages binnen ons team, omdat we merken dat het rapporteren beter kan. 

Beveiligd
Rapporteren
1

Waarom rapporteren jullie?

2

Wanneer rapporteren jullie?

3

Wat zet je in een rapportage?

4

Mis je iets in de rapportages?

5

Signaleren jullie knelpunten betreft het rapporteren?

Zo ja, welke?
6

Wat zou je anders willen zien ten aanzien van de rapportages?

7

Ik wil graag duidelijke afspraken maken over het overdragen van taken aan collega´s via de rapportage.

Ja of nee, graag toelichten hoe je het graag zou willen zien.
8

Heb jij een voorkeur voor een methode om te gebruiken bij het rapporteren?

Zo ja, welke?
9

Wil je nog iets kwijt over de rapportages?

Denk bijvoorbeeld aan tips/ideeën of voorbeelden