.

Badanie na temat zdrowia publicznego

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
zdrowie publiczne
1

Czy uważasz, że system opieki zdrowotnej w Polsce jest skuteczny?

Wybierz jedną opcję.
2

Jak oceniasz jakość świadczonych usług zdrowotnych w placówkach publicznych?

Oceń od 1 do 10, gdzie 1 to bardzo słabo, a 10 to doskonale.
3

Co jest największym wyzwaniem dla zdrowia publicznego w Polsce?

Odpowiedz w polu tekstowym.
4

Czy uważasz, że promocja zdrowia powinna być bardziej wspierana przez państwo?

Wybierz jedną opcję.
5

Jak oceniasz dostępność do lekarzy specjalistów w Polsce?

Oceń od 1 do 10, gdzie 1 to bardzo trudny dostęp, a 10 to bardzo łatwy dostęp.
6

Czy uważasz, że profilaktyka zdrowotna powinna być bardziej promowana?

Wybierz jedną opcję.
7

Jak często korzystasz z usług publicznych w zakresie zdrowia?

Wybierz jedną opcję.
8

Co sądzisz o stanie infrastruktury zdrowotnej w Polsce?

Oceń od 1 do 10, gdzie 1 to bardzo zły stan, a 10 to doskonały stan.
9

Czy uważasz, że badania profilaktyczne powinny być dostępne dla wszystkich bezpłatnie?

Wybierz jedną opcję.
10

Czy stosujesz się do zaleceń dotyczących zdrowia publicznego? (np. szczepienia, dieta, aktywność fizyczna)

Wybierz jedną opcję.