Syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkoch a jeho prevencia

Vážený pán, vážená pani,


Moje meno je Cyntia Koncz, a dovoľte mi, prosím, požiadať vás o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý sa zameriava na problematiku syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkoch. Vaša účasť a úprimné odpovede sú pre mňa veľmi dôležité, pretože mi pomáhajú získavať cenné informácie do mojej diplomovej práce.

Chápem, že váš čas je cenný, a preto som sa snažila, aby tento dotazník trval len maximálne 10 minút vášho času. 

Prosím, buďte si istí/á, že všetky vaše odpovede budú anonymné, diskrétne a spracované iba v rámci mojej diplomovej práce.

Pri otázkach, kde nie je uvedené inak, prosím, zaškrtnite správnu odpoveď. 

Naša škála hodnotenia bude od 0 do 7, pričom 0 znamená "vôbec" 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 "extrémne".

Vaše odpovede mi pomôžu hlbšie porozumieť problémom, ktorým čelia zdravotnícki pracovníci, a prispejú k lepšiemu pochopeniu a prevencii syndrómu vyhorenia v tejto oblasti.

Chcem sa vám úprimne poďakovať za váš čas a ochotu. Vaše účasť je veľmi cenná.

S úctou, Cyntia KonczSpustiť dotazník