.

Enquête Woo

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.


Voor mijn stage moet ik als eindopdracht een praktijkonderzoek doen. Het Woo-team van de provincie Fryslân heeft de ambitie om ruim 60% van de Woo-verzoeken af te handelen binnen de wettelijke beslistermijn. Om deze ambitie waar te maken onderzoek ik welke verbeteringen kunnen worden aangebracht. Vanuit mijn stage is een enquête verplicht in het praktijkonderzoek dat ik doe. Het wordt zeer gewaardeerd als je mee wilt werken aan deze enquête, en deze uiterlijk komende vrijdag 31 mei 2024 voor 12:00 uur invult.


Groet, Yosri Dijkstra


Beveiligd
1

Wat is jouw rol in het huidige Woo-proces?

Kies één antwoord
2

Vind je dat er genoeg duidelijkheid wordt gegeven over wat je moet doen zodra er een Woo-verzoek binnenkomt?

Kies één antwoord
3

Waarom vind je dat?

4

Momenteel staan er op de Binnenspegel een aantal artikelen over de Woo. Zo staat er in deze artikelen onder andere wat er moet gebeuren zodra er een Woo-verzoek binnen komt, wat de rol is van de vakafdeling en het Woo-team en een overzicht met contact personen. Ben je op de hoogte van deze artikelen op de Binnenspegel?

Kies één antwoord
5

Ben je op de hoogte van de wettelijke termijnen die verbonden zijn aan het afhandelen van een Woo-verzoek?

Kies één antwoord
6

Ben je op de hoogte van de (potentiële) gevolgen als de wettelijke termijnen worden

Kies één antwoord
7

Ken je de mappen structuur waarmee de Woo werkt voor een dossier op Dielplak? (originelen, concept & gelakt)

Kies één antwoord
8

Zodra er een Woo-verzoek binnen komt, dienen er een aantal dingen te gebeuren. Zet de stappen in de volgorde waarvan jij denkt dat het hoort.

Sleep en laat vallen om de volgorde te wijzigen
9

Welke problemen ondervind je bij het aanleveren of ontvangen van documenten?

10

Het Woo-team werkt met verschillende programma’s om een Woo-verzoek af te handelen. Zo ook DataMask, heb jij toegang tot DataMask?

Kies één antwoord
11

Heb je toegang tot de DielPlak website van het Woo-team en ben je lid?

Kies één antwoord
12

Zou je het efficiënter vinden, om in de toekomst Woo-verzoeken en documenten zoveel mogelijk te behandelen in DataMask?

Kies één antwoord
13

Waarom wel of niet?

14

Wat vind je van de volgende suggestie? “Documenten moeten in het vervolg worden aangeleverd in DataMask".

Kies één antwoord
15

Wat vind je van de volgende suggestie? “DataMask moet dossiers hebben waar iedereen die betrokken is bij het Woo-verzoek, toegang heeft tot het dossier."

Kies één antwoord
16

Wat vind je van de volgende suggestie? “Je moet in DataMask opmerkingen kunnen plaatsen bij gelakte stukken tekst.”

Kies één antwoord
17

De documenten die aangeleverd worden aan het Woo-team moeten een logische naam hebben en chronologisch op datum genummerd zijn. Ben je het eens of oneens met deze werkwijze? Vertel waarom wel, of niet.

18

Heb je zelf nog suggesties voor technologische implementaties die van toegevoegde waarde kunnen zijn bij afhandelen van een Woo-verzoek?

19

Ben je op de hoogte van wat jouw rol is zodra er een Woo-verzoek binnen komt?

Kies één antwoord
20

Zodra er een Woo-verzoek binnenkomt, moet er beoordeelt worden of het wel écht een Woo-verzoek is, of een vraag waar antwoord op te geven valt. In hoeverre kijk jij hier naar als er een nieuw Woo-verzoek op tafel ligt?

Kies één antwoord
21

Hoeveel contactmomenten heb jij, of de behandelende collega met de verzoeker?

Kies één antwoord
22

Vind je dat er voldoende afstemming is tussen jouw vakafdeling en het Woo-team? Licht je antwoord toe.

23

In hoeverre vind jij je zelf verantwoordelijk voor het goed verloop voor het afhandelen van een Woo-verzoek in je huidige rol op een schaal van 1-10?

Beantwoord alleen het balkje dat van je eigen afdeling is. Laat het ander op 0 staan.
Verdeel 0.1
Vakafdeling
0
0
10
Woo-medewerker
0
0
10
24

Wil je nog iets kwijt over de enquête, bijvoorbeeld wat vond je er van, heb je zelf nog suggesties of aanbevelingen om de interne samenwerking te verbeteren om het Woo-proces efficiënter te maken?