PROSBA/PLEASE/POR FAVOR

DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM

pre Slovákov a ich predkov žijúcich v rôznych krajinách sveta

Ďakujeme za Váš záujem, čas a pomoc (5-7 min)


QUESTIONNAIRE SURVEY

for Slovaks and their ancestors living in different countries of the world

Thank you for your interest, time and help (5-7 min)

  

ENCUESTA INVESTIGATIVA

para los eslovacos y sus antepasados ​​que viven

en diferentes países del mundo

Gracias por su interés, tiempo y ayuda (5-7 min)Start Survey Now
Privacy Policy | It is easy to create a survey free | © Survio 2024 | Report abuse