Konsultacje do uchwały reklamowej Gmina Kościelisko

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Konsultacje przedprojektowe i projektowe dotyczące zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. „o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu”, potocznie nazywanej „ustawą krajobrazową” gminy mają prawną możliwość określenia na swoim terenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

W dniu 24 maja 2017 roku Rada Gminy Kościelisko podjęła uchwałę Nr XXVII/208/17 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Ustawowa procedura przygotowania przez gminę ww. projektu nie przewiduje na jej wstępnym etapie konsultacji społecznych, jednak w celu poznania opinii publicznej na ten temat, a także w celu rozpoznania świadomości mieszkańców co do zakresu przyszłych regulacji, Wójt Gminy Kościelisko przeprowadza przedprojektowe i projektowe konsultacje związane z ww. zagadnieniem w ramach których sporządzona została ankieta skierowana do mieszkańców oraz interesariuszy Gminy Kościelisko i przygotował ankietę stanowiącą rodzaj pozaproceduralnych konsultacji społecznych.

Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej i papierowej, w dniach od 5 września do 5 października 2017 r.

Badanie opinii publicznej ułatwi dalsze prace związane z wprowadzeniem regulacji dotyczących reklam oraz pozwoli na podjęcie decyzji co do stopnia ich restrykcyjności.

Jak Pana/Pani zdaniem reklamy wpływają na odbiór krajobrazu?
Wymagana odpowiedź

Czy zauważa Pan/Pani nadmiar reklam na terenie Gminy Kościelisko?
Wymagana odpowiedź

Czy uważa Pan/Pani, że reklamy na terenie Gminy Kościelisko są nieporządkowane i chaotyczne?
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/Pani zdaniem reklamy powinny być harmonijnie wpisane w krajobraz?
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/Pani zdaniem reklamy powinny nawiązywać do charakterystycznej dla Podhala stylistyki (motywów, konstrukcji, itp.)?
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/Pani zdaniem przepisy prawa miejscowego powinny regulować takie parametry reklam jak: KOLORYSTYKA
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/Pani zdaniem przepisy prawa miejscowego powinny regulować takie parametry reklam jak: RODZAJ
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/Pani zdaniem przepisy prawa miejscowego powinny regulować takie parametry reklam jak: ILOŚĆ
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/Pani zdaniem przepisy prawa miejscowego powinny regulować takie parametry reklam jak: LOKALIZACJA
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/Pani zdaniem przepisy prawa miejscowego powinny regulować takie parametry reklam jak: WIELKOŚĆ
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/Pani zdaniem przepisy prawa miejscowego powinny regulować takie parametry reklam jak: STYLISTYKA
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/Pani zdaniem na terenach o dużych walorach krajobrazowych powinno się wprowadzić zakaz lokalizacji reklam?
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/Pani zdaniem konieczna jest w obecnej sytuacji regulacja prawna dotycząca zasad umieszczania reklam w przestrzeni wiejskiej?
Wymagana odpowiedź

Proszę podać sołectwo, w którym Pan/Pani mieszka?
Wymagana odpowiedź