Aktuální hrozby v kybernetické bezpečnosti

Vážení respondenti,

jsem student závěrečného ročníku na Vysoké škole Báňské – Technické univerzity Ostrava, na fakultě bezpečnostního inženýrství. Mým tématem je „Analýza a hodnocení aktuálních rizik v kybernetické bezpečnosti“, přičemž se zaměřuji na pochopení současných hrozeb a výzev, kterým čelí organizace i jednotlivci v kyberprostoru.

Vaše účast na tomto dotazníku mi významně pomůže v úspěšném dokončení mé studie a zabere vám méně než pět minut. Dotazník je zcela anonymní a Vaše totožnost nebude nijak zjišťována. Děkuji Vám za vaši spolupráci a čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku.

Jakub Gráf

Spustit dotazník teď