.

Enquête over subjectieve verkeersveiligheid in wijk het centrum, Helmond

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
De subjectieve verkeersveiligheid in de wijk ‘het centrum’ in Helmond
1

Hoe veilig voelt u zich bij het oversteken van de straten in de wijk het centrum?

Selecteer een optie die het beste overeenkomt met uw gevoel.
2

Geef een algemene beoordeling van de verkeersveiligheid in de wijk het centrum.

Gebruik de sterren om de verkeersveiligheid te beoordelen.
3

Wat zijn volgens u de grootste knelpunten voor de verkeersveiligheid in de wijk het centrum?

Beschrijf in het tekstvak hieronder uw mening over de knelpunten voor de verkeersveiligheid.
4

Hoe vaak maakt u zich zorgen over uw veiligheid tijdens het fietsen in de wijk het centrum?

Kies een van de opties die het beste bij uw situatie past.
5

Hoe vindt u de verlichting in de straten van de wijk het centrum tijdens de avonduren?

Geef uw mening door het aantal sterren te selecteren.
6

Welke verbeteringen zou u willen zien om de verkeersveiligheid in de wijk het centrum te vergroten?

Schrijf uw suggesties voor verbetering in het tekstvak hieronder.
7

Heeft u al contact opgenomen met de lokale autoriteiten over verkeersveiligheidskwesties in de wijk het centrum?

Gelieve te antwoorden op basis van uw ervaring.
8

Wat vindt u van de maximale verkeerssnelheid van 30 km/u in de wijk omgeving?

9

Hoe beoordeelt u de aanwezigheid van zebrapaden in de wijk het centrum?

Selecteer een van de opties die uw mening het beste weergeeft.
10

Bent u van mening dat verkeersveiligheid een prioriteit moet zijn voor de lokale overheid in de wijk het centrum?

Gelieve uw standpunt duidelijk te maken.
11

Wat zou volgens u het meest bijdragen aan een veiliger verkeersomgeving in de wijk het centrum?

Schrijf uw ideeën in onderstaand tekstvak.
12

Zou u betrokken willen zijn in voorlichtingsavonden en verkeersveiligheidscampagnes van de gemeente Helmond?

Kies één of meer antwoorden