Powered by

Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19

Dobrý deň prajeme,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Vašou participáciou na prieskume poskytnete hodnotné informácie pre výskumníkov a výskumníčky, ale aj pre štátne úrady o sociálnych a ekonomických dopadoch pandémie koronavírusu a potrebných opatreniach. Je to naozaj dôležité.

Pandémia koronavírusu je neočakávaná kríza, ktorá zasiahla kvalitu našich životov. Snažíme sa adaptovať náš každodenný život na túto situáciu, ktorá však zároveň prispieva aj k našej dodatočnej ekonomickej, rodinnej, ale aj psychickej záťaži. Tiež zhoršuje a zväčšuje všetky existujúce spoločenské nerovnosti.

Opatrenia spojené s pandémiou priniesli ľuďom rôzne zmeny v životoch - nielen v oblasti práce, ale aj v tom, ako momentálne trávia svoje dni v domácnosti.

V dotazníku sa zameriavame najmä na to, ako ovplyvnila pandémia vašu situáciu na trhu práce a v oblasti starostlivosti o domácnosť a vašich blízkych.

Ak máte k prieskumu otázky, kontaktujte nás, prosím, emailom na: andrej.kuruc@ivpr.gov.sk

Prieskum a otázky vám zaberú približne 15 minút.

Spustiť dotazník