.

De zorg in de Rivierenwijk

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Enquete praktijk onderzoek
1

Wat is uw leeftijd?

2

Wat is uw geslacht?

3

Met hoeveel personen woont u in huis?

4

Bent u bekend met de voor-elkaar teams Deventer?

Kies één of meer antwoorden
question image
5

Ontvangt u momenteel ondersteuning (van bijv. een social worker, voor-elkaar teams of een wijkverpleegkundige)? Zo ja, van wie dan?

6

Bent u tevreden met de huidige ondersteuning die u nu ontvangt?

7

Voelt u zich gehoord in de communicatie met hulpverleners?

8

Waarom voelt u zich (soms) niet gehoord?

Alleen beantwoorden wanneer de vorige vraag met “nee” of “meestal wel” is beantwoord.
9

Over welke onderwerpen zou u graag een keer in gesprek gaan (met bijvoorbeeld een zorgverlener)?

Kies één of meer antwoorden
10

Hoe makkelijk herstelt u van stress en tegenslag?

1= slecht, 8= heel goed en makkelijk
11

Wat vind u van het idee om onafhankelijk te zijn van zorg en dus zo min mogelijk hulp nodig te hebben?

Specificeer in de volgende vraag.
12

Hoezo zou u dit positief/negatief vinden?

Vervolg op de vorige vraag.
13

Wat vindt u van het idee om een gesprek met een zorgverlener te hebben aan de hand van zakkaartjes (kaartjes zoals bij kletspot, waar vragen/dilemma’s opstaan die het gesprek kunnen leiden)?

14

Heeft u nog tips of vragen? Dit mag ook fysiek.