.

invloed van dans op mentale gezondheid

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Wat is uw leeftijd?

Kies één of meer antwoorden
2

Hoelang danst u al?

3

Hoe blij voelt u zich als u naar weer naar dansen gaat op een schaal van 1 tot 10.

Gebruik alleen cijfers
4

Heeft dansen u geholpen tijdens moeilijke tijden?

5

Helpt volgens uw mening dansen met het verbeteren van de mentale gezondheid, en waarom?

6

Zou u aan kinderen met mentale problemen dansen adviseren als hulpmiddel?