Humanistická koncepcia vyučovania

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Vaša odpoveď bude použitá pre študijné účely a je anonymná. Ďakujem za Váš čas a pomoc pri bakalárskej práci. 

Spustiť dotazník