Koľkokrát do týždňa navštevujete potravinový reťazec?

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník