.

Ondernemen onderzoek

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Effect verhoging van de CO2-heffing op de CO2-uitstoot.
1

Wat is uw bedrijfsnaam?

2

In welke sector is uw bedrijf actief?

3

Was uw bedrijf op de hoogte van de recente verhoging van de CO2-heffing?

Kies één of meer antwoorden
4

Hoe significant is de verhoging van de CO2-heffing voor de operationele kosten van uw bedrijf?

Kies één of meer antwoorden
5

Heeft uw bedrijf stappen ondernomen om de CO2-uitstoot te verminderen sinds de verhoging van de CO2-heffing?

Kies één of meer antwoorden
6

Welke van de volgende maatregelen heeft uw bedrijf genomen om de CO2-uitstoot te verminderen?

Kies één of meer antwoorden
7

In welke mate heeft de verhoging van de CO2-heffing invloed gehad op de strategische beslissingen van uw bedrijf?

8

Hoeveel heeft uw bedrijf geïnvesteerd in CO2-reductiemaatregelen in reactie op de verhoogde CO2-heffing?

9

Verwacht u dat de verhoging van de CO2-heffing op lange termijn zal leiden tot een significante vermindering van de CO2-uitstoot van uw bedrijf?

10

Heeft uw bedrijf plannen om in de komende vijf jaar verder te investeren in CO2-reductie?

11

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen die uw bedrijf ervaart bij het implementeren van CO2-reductiemaatregelen?

Kies één of meer antwoorden
12

Hoe zou de overheid bedrijven beter kunnen ondersteunen bij het verminderen van hun CO2-uitstoot?

Kies één of meer antwoorden
13

Heeft u nog aanvullende opmerkingen of aanbevelingen met betrekking tot de CO2-heffing en de vermindering van de CO2-uitstoot?