.

Onderzoek naar het gebruik van de noodtrap

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe vaak gebruikt u de noodtrap?

Geef aan hoe vaak u de noodtrap gebruikt op een schaal van 1 tot 5 (1 = zelden, 5 = altijd)
2

Wat is de reden dat u de noodtrap gebruikt?

Geef aan waarom u denkt dat u de noodtrap nodig heeft in plaats van een andere route te nemen.
3

Bent u op de hoogte van de alternatieve routes?

Geef aan of u op de hoogte bent van andere routes dan de noodtrap.
4

Vindt u de noodtrap gemakkelijker te gebruiken?

Geef aan of u de noodtrap gemakkelijker vindt in vergelijking met andere routes.
5

Heeft u suggesties om het gebruik van de noodtrap te verminderen?

Denk na over mogelijke oplossingen om het onnodige gebruik van de noodtrap te voorkomen.
6

Bent u ooit gewaarschuwd voor het onnodig gebruik van de noodtrap?

Geef aan of u ooit bent gewaarschuwd voor het onnodig gebruik van de noodtrap.
7

Vindt u dat het gebruik van de noodtrap moet worden beperkt?

Geef uw mening over of het gebruik van de noodtrap zou moeten worden beperkt en zo ja, op welke wijze.
8

Heeft u ervaring gehad met ongelukken op de noodtrap?

Geef aan of u ooit getuige bent geweest van ongelukken op de noodtrap.
9

Vindt u dat er meer bewustwording moet zijn omtrent het gebruik van de noodtrap?

Geef uw mening over de noodzaak van meer bewustwording over het gebruik van de noodtrap.
10

Bent u bereid deel te nemen aan trainingen over veilige evacuatie?

Geef aan of u bereid bent deel te nemen aan trainingen over veilige evacuatie uit het gebouw.