.

financiële uitdagingen als logopedist

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

In welke setting werkt u voornamelijk als logopedist?

2

2. Wordt u per individuele behandeling betaald of per uur?

Kies één of meer antwoorden
3

Vindt u het gemiddelde bedrag voor een individuele zitting voor reguliere logopedie passend?

Licht toe
4

Ervaart u financiële uitdagingen in uw huidige werk als logopedist?

Licht toe
5

Vindt u dat de vergoedingen voor logopedisten passend zijn in verhouding tot de geleverde zorg?

Licht toe
6

Bent u van mening dat een verhoging van de vergoedingen voor logopedisten de kwaliteit van zorg zou verbeteren?

Licht toe
7

Wat zou volgens u kunnen bijdragen aan een verbetering van de financiële situatie voor logopedisten? (Bijv. overheidsbeleid, veranderingen in vergoedingssystemen, etc.)

Licht toe