Špecifiká poskytovania prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti u bezdomovcov

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník