Spotrebiteľské správanie

Dobrý deň,


ďakujeme za Váš čas a ochotu vyplniť tento dotazník. Tento dotazník sa zameriava na tému spotrebiteľského správania vo vzťahu k zeleným formám dopravy na trhu Slovenskej republiky. Údaje nám pomôžu lepšie porozumieť Vašim preferenciám a postojom k tejto problematike. Odpovede sú anonymné. 

Spustiť dotazník