Dotazník zameraný na zisťovanie spokojnosti a potrieb mladých ľudí v našom meste

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o vyplnenie tohto dotazníka za účelom zisťovania spokojnosti mladých ľudí so životom v našom meste a zároveň zisťovania ich potrieb, požiadaviek a návrhov. Mesto chce reagovať na potreby mladých ľudí, pomáhať im pri sebarealizácii a podporovať ich aktivity vytvorením dlhodobej a ucelenej Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2021-2028.

 

Za Váš čas a ochotu spolupracovať Vám vopred ďakujeme.


Spustiť dotazník