Zkušenosti a přístup jednotlivých poskytovatelů péče o dítě s DMO

Dobrý den

tento dotazník je součástí mé bakalářské práce, ve které se zabývám zkušenostmi rodičů s přístupem jednotlivých poskytovatelů péče, kteří se podíleli na péči o jejich dítě s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Vaše odpovědi mi pomohou získat lepší přehled o tom, jaké jsou Vaše zkušenosti a jaké jsou silné i slabé stránky současného systému péče.

Poprosím vás o vaše zkušenosti a jak jste byly spokojeni s jejich přístupem. Můžete zahrnout i negativní zkušenost a jak spolu během péče o vaše dítě komunikovali a spolupracovali

Poprosím aby jste se co nejvíce rozepsali.

Děkuji

Spustit dotazník teď