Žiadosť o dotáciu z Výzvy poslancov PSK na rok 2024

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník