Wpływ pracy zmianowej na funkcjonowanie i zdrowie pielęgniarek

Dzień Dobry. Nazywam się Aneta Prendota, jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Przygotowuję pracę magisterską zatytułowaną "Wpływ pracy zmianowej na funkcjonowanie i zdrowie pielęgniarek".

Proszę o wypełnienie, dobrowolnej, anonimowej ankiety, która zawiera odpowiedzi jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Pozyskane wyniki posłużą mi wyłącznie do napisania pracy magisterskiej. Dziękuję za udział w badaniu. 

Rozpocznij ankietę teraz