.

Ankieta dla Rodziców

Szanowni Państwo,

Ankieta, którą do Państwa kierujemy, posłuży określeniu priorytetów w działaniach zmierzających do udoskonalenia naszego przedszkola.

Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna. 

 Informacje te będą wykorzystane w ewaluacji wewnętrznej przedszkola. 

Ankieta jest anonimowa.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas. 

Zabezpieczony
1

W jakim stopniu Pana(i) zdaniem przedszkole przygotowuje dzieci do nauki w szkole? Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź.

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
2

Czy zauważył(a) Pan(i) znaczące zmiany w postępach edukacyjno - wychowawczych swojego dziecka od momentu rozpoczęcia edukacji przedszkolnej?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
3

Czy otrzymuje Pan(i) informację o tym, jak Pana(i) dziecko funkcjonuje w przedszkolu?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
4

Czy jest Pan(i) zadowolona ze sposobu informowania o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy informacje ogólne przekazywane przez aplikację Messenger jest dobrym rozwiązaniem?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
6

W jaki sposób przedszkole może informować Rodziców o działaniach dydaktycznych i wychowawczych realizowanych w placówce?

7

Czy Pana(i) zdaniem przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości dziecka?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
8

Czy jest Pan(i) zadowolona z metod pracy z dziećmi?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
9

Czy przedszkole spełnia oczekiwania Pana(i) w zakresie oferty edukacyjnej dla dzieci?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
10

Czy dziecko w wyniku oddziaływań edukacyjno- wychowawczych w przedszkolu jest bardziej samodzielne w sytuacjach społecznych?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
11

Czy wyposażenie przedszkola Pana(i) zdaniem zapewnia warunki do samodzielnych działań dzieci?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
12

Co należałoby zmienić w wyposażeniu przedszkola?

13

Czy Pana(i) dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach organizowanych przez przedszkole?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
14

Jak ocenia Pan(i) współpracę przedszkola z rodzicami?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
15

Jakie, Państwa zdaniem, powinny być najważniejsze zadania przedszkola?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
16

Na jakie elementy, Państwa zdaniem, powinno się kłaść szczególny nacisk w procesie edukacji?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
17

Czego oczekują Państwo od nauczycieli?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
18

Czy chcieliby Państwo poruszyć jakieś dodatkowe kwestie?