Test zisťovania znalostí študentov o technických prostriedkoch IT

Dobrý deň,


volám sa Viktória Grančajová a som študentkou 1.ročníka Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, ktorý mi pomôže zis

Spustiť dotazník