Aktivizujúce metódy

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Jeho cieľom je zozbierať informácie o vašom postoji k aktivizačným metódam vo vyučovaní odborného výcviku.

Spustiť dotazník