VVP Brdy - Turistika a tramping ve vojenském prostoru

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku o turistice, trampingu a jiných outdoorových aktivitách ve VVP Brdy nyní a po jeho otevření pro veřejnost. Získaná data jsou anonymní a budou využita pro tvorbu seminární práce.

Navštívil(a) jste někdy VVP Brdy?
Povinná odpověď

Pokud ano, pohybovali jste se pouze v zpřístupněné části?

Na škále 1 - 5 zhodnoťte vaše pocity z návštěvy Brd, pokud jste je navštívily. (5 max / 1 min )

0/5

Plánujete po otevření VVP Brdy navštívit toto místo?
Povinná odpověď

Jak často vyrážíte do přírody
Povinná odpověď

Jakým způsobem trávíte čas v přírodě (Brdech)?
Povinná odpověď

Láká vás navštívit jiné VVP? Pokud ano které?
Povinná odpověď