Komunikacja wewnętrzna w firmie

Szanowni Państwo,

Jestem studentką Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i prowadzę badania na temat "Komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie". Wyniki tego badania będą wykorzystane wyłącznie w celach naukowych do mojej pracy magisterskiej. Niniejsza ankieta jest w pełni anonimowa, a za jej wypełnienie serdecznie dziękuję. Szacowany czas wypełnienia to około 10 minut.

Pozdrawiam :)

Małgorzata Korczak

Rozpocznij ankietę teraz