Dropshipment Eijerkamp

Geachte Heer / Mevrouw,


Dank dat u de tijd wilt nemen voor het invullen van deze enquête! Eijerkamp waardeert dit enorm. Het uitgangspunt is om samenwerking te verbeteren voor zowel Eijerkamp als onze partners. 


Het invullen van deze enquête kost u hoogstens 5 minuten. Informatie wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden en niet gedeeld met derden. 
Dear Sir/Madam,


Thank you for taking the time to complete this survey! Eijerkamp greatly appreciates this. The starting point is to improve cooperation for both Eijerkamp and our partners. 


Completing this survey will take you 5 minutes at most. Information will only be used for internal purposes and not shared with third parties.

Enquête starten