Jak se Vám žije v Chotěšově a jeho okolí?

Vážená paní/Vážený pane,

následující dotazník je součástí tvorby tzv. profilu obce. Profil obce je analýza současného sociálně ekonomického stavu obce. Profil obce bude podkladem k rozhodování o tom, kam by měla obec směřovat svůj rozvoj a finance. Analýzu zpracovává Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje a Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Dotazníkem bychom rádi zjistili Váš pohled na život v obci a její okolí. Výstupy z tohoto dotazníku budou sloužit jako jeden z podkladů pro výše uvedenou analýzu. Vaše podněty a názory jsou pro kvalitní zpracování analýzy důležité, proto prosím věnujte několik minut svého času vyplnění následujících otázek.

Kde/Ve které části obce žijete?

Jaký máte názor na tato místa v obci?

Označte křížkem tvrzení, které nejlépe vystihuje Váš názor. Pokud místo neznáte či neumíte posoudit, můžete daný řádek přeskočit.

Líbí se mi, ponechat současný stav.
Líbí se mi, ale je třeba ho upravit.
Místo je třeba urychleně upravit.
Náměstí 1. Máje
Prostranství před obecním úřadem
Národní dům
Hřbitov
Prostor u Mateřské školy
Fotbalové hřiště v Chotěšově
Náves v Týnci
Náves v Mantově
Náves v Losině
Náves v Hoříkovicích
Cesta k jezu
Jez
Bývalá "traktorka"
Ostrov - severní část
Prostor u Velkého rybníka (Pinky)
Křížový vrch
Klášter Chotěšov

Zde můžete doplnit vlastní místo/a a jeho/jejich hodnocení:

Zbývá 1500 znaků

Jak vnímáte Plzeňskou ulici? Co pro Vás znamená?

Která místa vnímáte z hlediska chodce jako nejvíce problematická?

Jak jste spokojen/a s těmito službami a oblastmi života v obci?

Ohodnoťte známkami 1-5 jako ve škole (1=nejlepší hodnocení, 5=nejhorší hodnocení).

1
2
3
4
5
Zdravotnické služby
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Základní škola, mateřská školka
Üprava a péče o zeleň, stav veřejných prostranství
Stav chodníků a komunikací
Veřejná doprava (autobusová, vlaková)
Fungování obecního úřadu
Nabídka obchodů
Stravovací zařízení, restaurace
Zajištění bezpečnosti (činnost policie)
Technická infrastruktura (vodovody, kanalizace)
Ochrana životního prostředí (voda, ovzduší)
Komunální služby (svoz odpadů, sběrný dvůr)
Sociální péče o staré občany
Bydlení, výstavba bytů
Možnosti parkování
Vyžití pro děti (dětská hřiště, volnočasové aktivity)
Komunikace města s občany
Silniční doprava, její bezpečnost
Spolková činnost, neziskové aktivity
Péče o památky
nabídka pracovních míst v obci

Cítíte se v obci bezpečně?

Necítíte-li se v obci bezpečně, uveďte prosím proč:

Uveďte prosím důvod případně místo, kde se necítíte bezpečně.

Zbývá 250 znaků

Čemu by se podle Vás měla obec v nejbližších letech nejvíce věnovat?

Můžete označit více možností.

Je něco, co Vám v obci nebo jejím okolí chybí pro trávení volného času

Můžete označit více možností.

Jaké veřejné či komerční služby a obchody Vám v obci chybí?

Kolikrát za posledních 12 měsíců jste navštivil/a klášter Chotěšov?

Jste:

Uveďte, prosím, kolik je Vám let:

Je něco dalšího, co se Vám v Chotěšově či přidružené obci nelíbí? Případně uveďte jakýkoliv další komentář:

Zbývá 1500 znaků

Děkujeme za Váš čas, který jste věnoval/a vyplnění dotazníku a srdečně Vás zveme 14. 11. 2017 od 17.00 do Kulturního domu na veřejné setkání s diskuzí nad klady a problémy života v Chotěšově a okolí.​ Pokud chcete být informovaní elektronicky o dalších aktivitách obce, zanechte na sebe prosím kontakt (e-mail):
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků