Powered by

Jak se Vám žije v Chotěšově a jeho okolí?

Vážená paní/Vážený pane,

následující dotazník je součástí tvorby tzv. profilu obce. Profil obce je analýza současného sociálně ekonomického stavu obce. Profil obce bude podkladem k rozhodování o tom, kam by měla obec směřovat svůj rozvoj a finance. Analýzu zpracovává Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje a Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Dotazníkem bychom rádi zjistili Váš pohled na život v obci a její okolí. Výstupy z tohoto dotazníku budou sloužit jako jeden z podkladů pro výše uvedenou analýzu. Vaše podněty a názory jsou pro kvalitní zpracování analýzy důležité, proto prosím věnujte několik minut svého času vyplnění následujících otázek.

Spustit dotazník