Gospodarka Obiegu Zamkniętego (CAWI dla IOB, JBR, U)

Szanowni Państwo,

Biuro Badań Społecznych Question Mark, na zlecenie Biura Regionalnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w Poznaniu, realizuje badanie na temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ).

GOZ jest jednym z kluczowych obszarów, w którym PARP planuje prowadzić działania i wspierać podmioty zlokalizowane na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz lubuskiego.

Celem badania jest poznanie świadomości społecznej na temat GOZ, a także rozwiązań oraz inwestycji realizowanych i wdrażanych w jej ramach.

Wszystkie udzielone przez Państwa odpowiedzi będą wykorzystane wyłącznie do celów badawczych i zostaną przedstawione jedynie w postaci zbiorczych zestawień zawartych w raporcie z badania.

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 10 minut. 

Rozpocznij ankietę teraz