Dotazníkové šetření - Age management ve vybrané organizaci

Dobrý den, 

jmenuji se Jana Klímová a jsem studentkou třetího ročníku ročníku bakalářského studia na Vysoké škole ekonomie a managementu. V souvislosti s mou bakalářskou prací na téma „Age management ve vybrané organizaci“ se na Vás obracím s žádostí o vyplnění následujícího anonymního dotazníku, který je složen z 20 otázek. Zkoumaná problematika představuje způsob řízení s ohledem na věk zaměstnanců. Age management tedy zohledňuje všechny věkové skupiny, včetně absolventů, rodičů s dětmi a skupiny starších zaměstnanců.


Vyplněním dotazníku mi pomůžete zjistit, jak v praxi fungují mezigenerační vztahy a jak se k nim staví nejen zaměstnanci, ale také organizace. Dalším přínosem bude zjištění, jaká atmosféra panuje na pracovišti a také, zda jsou dostatečně zohledňovány individuální potřeby zaměstnanců. 


Předem Vám děkuji za ochotu při pomoci s mou bakalářskou prací. 

Spustit dotazník teď