.

Dotazník

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Co jsi zač?

2

Kolik ti je let?

Použijte pouze číslice
3

Do kolikáté třídy chodíš?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Kam chodíš do kultury?

5

Co tam děláš nejčastěji?

6

Co děláš za kroužky?

7

Sportuješ nebo cvičíš?

Vyberte jednu odpověď
8

Kde sportuješ/cvičíš?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Chodíš ven

Vyberte jednu odpověď
10

Kam chodíš ven?

Vyberte jednu nebo více odpovědí