Anonymní výzkum v oblasti sexu mladých Čechů

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Dotazník má 28 jednoduchých otázek.

Spustit dotazník teď