Stichting advocaat-stagiaire enquête


Beste belanghebbende,


Ik ben Camemi di Giorgi, een 4e-jaars HBO-rechtenstudent aan de Hogeschool Leiden. In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voer ik een verkennend onderzoek uit voor mijn scriptie. Dit onderzoek richt zich op het identificeren van de behoeften, uitdagingen en verwachtingen van betrokkenen in de advocatuur met betrekking tot de oprichting en het functioneren van een stichting voor advocaat-stagiaires.


De aanleiding voor dit onderzoek ligt in de toenemende erkenning van de uitdagingen waarmee advocaat-stagiaires worden geconfronteerd tijdens hun professionele ontwikkeling en praktijkuitoefening. Het doel is om inzicht te krijgen in hoe een stichting kan bijdragen aan het verbeteren van de ondersteuning en begeleiding van advocaat-stagiaires.


Als onderdeel van het streven naar een inclusieve en effectieve stichting voor advocaat-stagiaires nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan deze enquête. Het duurt ongeveer 8 minuten.


De stichting voor advocaat-stagiaires streeft ernaar om een brede lijn aan diensten en ondersteuning te bieden aan advocaat-stagiaires tijdens hun professionele ontwikkeling en praktijkuitoefening. Dit omvat onder meer begeleiding, mentoring, opleidingsmogelijkheden, financiële ondersteuning en toegang tot relevante bronnen en netwerken.


Met deze enquête steef ik ernaar een diepgaand begrip van de verwachtingen, behoeften en specifieke wensen van diverse belanghebbenden, waaronder sociaal advocaten, advocaat-stagiaires, de Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten, met betrekking tot de oprichting en het functioneren van de stichting voor advocaat-stagiaires.


Het doel van de enquête is om de belangrijkste uitdagingen en behoeften te identificeren waarmee advocaat-stagiaires en andere betrokkenen worden geconfronteerd in hun professionele ontwikkeling en praktijkuitoefening. Ik wil ook mogelijke oplossingen en initiatieven verkennen die de stichting kan ondernemen om deze uitdagingen aan te pakken en de ondersteuning aan advocaat-stagiaires te verbeteren.


Uw deelname aan deze enquête is essentieel om alle behoeften van de sociale advocatuur en andere belanghebbende een waardevolle bijdrage kan leveren aan de juridische sector.


Ik wil u alvast bedanken voor uw tijd en bijdrage aan dit belangrijke initiatief. Uw input zal een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van een stichting die de belangen van alle betrokkenen in de advocatuur behartigt.


Met vriendelijke groet,

Camemi di Giorgi

Enquête starten