.

Racjonalność vs nieracjonalność w hazardzie: Jak konsumenci podejmują decyzje finansowe

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy uważasz, że podejmowanie decyzji finansowych powinno opierać się na racjonalnych przesłankach?

Odpowiedz na pytanie wybierając jedną opcję.
2

Jak oceniasz swoją skłonność do ryzyka?

Oceń swoją skłonność do ryzyka na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza brak skłonności do ryzyka, a 10 oznacza bardzo dużą skłonność do ryzyka.
3

W jaki sposób motywacja finansowa wpływa na Twoje decyzje hazardowe?

Odpowiedz w formie tekstu.
4

Czy uważasz, że metody analizy ryzyka są istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?

Odpowiedz na pytanie wybierając jedną opcję.
5

Jak często uczestniczysz w grach losowych?

Oceń swoje zaangażowanie na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 'nigdy', a 5 oznacza 'regularnie'.
6

Czy emocje wpływają na Twoje decyzje inwestycyjne?

Odpowiedz na pytanie wybierając jedną opcję.
7

Czy zdarzyło Ci się podejmować decyzje finansowe impulsywnie?

Odpowiedz na pytanie wybierając jedną opcję.
8

Czy doświadczenie ze strategiami finansowymi wpłynęło na Twoje podejmowanie decyzji hazardowych?

Odpowiedz w formie tekstu.
9

Czy uważasz, że kontrola nad emocjami jest istotna przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?

Odpowiedz na pytanie wybierając jedną opcję.
10

Co jest dla Ciebie najważniejsze przy podejmowaniu decyzji finansowych?

Wyraź swoje zdanie w kilku zdaniach.