Úloha dětské sestry v oblasti očkování

Vážení rodiče,

jmenuji se Lucie Smetanová a jsem studentkou třetího ročníku pediatrického ošetřovatelství na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma "Úloha dětské sestry v oblasti očkování".

Ráda bych Vás touto formou požádala o vyplnění dotazníku. Na otázky prosím odpovídejte pravdivě. U otevřených otázek prosím odpovídejte stručně. Se všemi získanými informacemi bude nakládáno dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 


Dotazník je zcela anonymní a účast ve výzkumu je zcela dobrovolná.


Předem Vám mockrát děkuji za Vaši spolupráci, poskytnuté informace a za Váš čas. 

Smetanová Lucie

Spustit dotazník teď