Hipoterapia

Szanowni Państwo, jestem studentką Turystyki i Rekreacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Piszę pracę licencjacką pt: „Stan i perspektywy hipoterapii w województwie wielkopolskim”

Moim celem jest przeprowadzenie ankiety wśród osób aktywnie uczestniczących w procesie hipoterapii i poznanie jej wpływu na rozwój fizyczny i psychiczny osób niepełnosprawnych

Zapewniam, że przeprowadzone badania są anonimowe i będą użyte wyłącznie na potrzeby mojej pracy.

Zwracam się więc do Pana/Pani z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety.

Od dawna korzystają Państwo z usług hipoterapii?
Wymagana odpowiedź

Jak często przeprowadzana jest terapia?
Wymagana odpowiedź

Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani aby osoba przebywająca pod Pana/Pani opieką odbywała zajęcia z hipoterapii z większą częstotliwością?
Wymagana odpowiedź

Czy wg Pana/Pani barierą w zwiększeniu uczestnictwa w zajęciach hipoterapii jest:
Wymagana odpowiedź

Czy jest możliwość by w zajęciach uczestniczyli Państwo aktywnie jako osoby towarzyszące?
Wymagana odpowiedź

Czy cena zajęć była adekwatna do uzyskanych efektów?
Wymagana odpowiedź

Czy zauważył/a Pan/Pani poprawę w sylwetce/ poruszaniu się osoby przebywającej pod Pana/Pani opieką?
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób osoba przebywająca pod Pana/Pani opieką reaguje na spotkanie z koniem?
Wymagana odpowiedź

Czy osoba przebywająca pod Pana/Pani opieką naśladuje odgłosy wydawane przez konia/ rozmawia z nim?
Wymagana odpowiedź

Czy polepszył się kontakt osoby przebywającej pod Pana/Pani opieką z rówieśnikami?
Wymagana odpowiedź

Czy zauważył/a Pan/Pani zwiększenie pewności siebie u osoby przebywającej pod Pana/Pani opieką?
Wymagana odpowiedź

Czy osoba będąca pod Pana/Pani opieką opowiada o swoich przeżyciach w czasie terapii m.in. rodzinie lub znajomym?
Wymagana odpowiedź

Czy zauważył/a Pan/Pani poprawę w koncentracji u osoby przebywającej pod Pana/Pani opieką?
Wymagana odpowiedź

Czy kiedykolwiek pojawiły się zachowania agresywne osoby przebywającej pod Pana/Pani opieką wobec hipnoterapeuty lub konia?
Wymagana odpowiedź

Proszę ocenić stopień Pana/Pani zadowolenia z sposobu prowadzenia zajęć w zakresie:
Wymagana odpowiedź

Proszę określić stopień zadowolenia z przeprowadzonych zajęć w skali od 1- niezadowolenie z podanego aspektu zajęć do 5- poczucie bezpieczeństwa, duże zadowolenie z przeprowadzonych zajęć, wstawiając znak „X” w odpowiedniej kolumnie

1
2
3
4
5
Ocena stabilności ułożenia na koniu
Samodzielne karmienie/czyszczenie konia
Poprawne/jasne polecenia hipoterapeuty
Nagrody za wykonane zadania

Bardzo proszę o wymienienie innych cech/ zachowań u osoby przebywającej pod Pana/Pani opieką które uległy poprawie bądź zostały przez Pana/Panią zauważone od momentu rozpoczęcia terapii

Pozostało 250 znaków

METRYCZKA

1.Proszę podać Pana/Pani płeć:
Wymagana odpowiedź

2.Proszę podać Pana/Pani wiek:
Wymagana odpowiedź

3.Proszę zaznaczyć obszar będący miejscem Pana/Pani zamieszkania
Wymagana odpowiedź

4.Rozpoznana dolegliwość osoby będącej pod Pana/Pani opieką:
Wymagana odpowiedź

5.Proszę podać nazwę ośrodka przeprowadzającego terapie:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

6.Jakie są koszty miesięczne ponoszone przez Pana/Panią na hipoterapie osoby pozostającej pod Pana/Pani opieką?

Ankieta została zakończona. Bardzo dziękuję za pomoc i poświęcony czas