Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie

Jestem studentem studiów magisterskich na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Badanie dotyczy postaw rodziców wobec seksualności ich niepełnosprawnych intelektualnie dzieci. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a otrzymane wyniki zostaną przetworzone w postaci zbiorowych zestawień statystycznych. Badanie adresowane jest do rodziców, którzy wychowują dziecko (dzieci) z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej.W przypadku, kiedy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z takim orzeczeniem, bardzo proszę wybrać odpowiedzi, które charakteryzują najstarsze z dzieci.

Płeć dziecka:
Wymagana odpowiedź

Wiek dziecka:
Wymagana odpowiedź

Stopień niepełnosprawności intelektualnej:
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem dzieci niepełnosprawne intelektualne mają takie same potrzeby seksualne, co jego rówieśnicy w normie intelektualnej?
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem dziecko niepełnosprawne intelektualnie jest bardziej narażone na przemoc seksualną?
Wymagana odpowiedź

Z jakich źródeł, Pani/Pana zdaniem, dzieci najczęściej czerpią wiedzę na temat seksualności? [Proszę wybrać 1 odpowiedź]
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem w szkołach specjalnych powinny być przeprowadzone zajęcia z zakresu edukacji seksualnej?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pani/ Pan ogólny dostęp do fachowych informacji dotyczących edukacji seksualnej?
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/ Pana zdaniem rozmowy z dziećmi o seksualności potęgują ich popęd seksualny?
Wymagana odpowiedź

Czy poruszała Pani/poruszał Pan w rozmowach z dzieckiem tematy dotyczące seksualności? [Proszę wybrać 1 odpowiedź]
Wymagana odpowiedź

Na jakim poziomie znajduje się Pani/ Pana wiedza dotycząca seksualności człowiek?
Wymagana odpowiedź

Czy u Pani/Pana w domu panuje atmosfera, dzięki której dziecko wie, że powstająca w nim potrzeba seksualna jest naturalna?
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/ Pana zdaniem osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie powinny być nauczone, w jaki sposób rozładowywać napięcie seksualne tak aby nie naruszać swoim zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych?
Wymagana odpowiedź

Czy kiedykolwiek spotkała/ spotkał się Pani/ Pan z terminem „rehabilitacja seksualna”?
Wymagana odpowiedź

Czy według Pani/ Pana istnieje potrzeba informowania społeczeństwa o problematyce związanej z seksualnością osób niepełnosprawnych intelektualnie?
Wymagana odpowiedź

Płeć rodzica:
Wymagana odpowiedź

Wiek rodzica:
Wymagana odpowiedź

Rodzaj pokrewieństwa z dzieckiem (osoby badanej do dziecka):
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania:
Wymagana odpowiedź

Czy jest Pani/ Pan osobą wierzącą?
Wymagana odpowiedź

Ile posiada Pani/ Pan dzieci?
Wymagana odpowiedź

Ile wychowuje Pani/ Pan dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością?
Wymagana odpowiedź